Petface Catkins Laserové ukazovátko

99,00
99,00/Kus

Popis produktu

Laserové ukazovátko

Další informace

Výrobek byl klasifikován podle IEC60825-1:2007.
Laserový výrobek třídy 2A. Vlnová délka 630-650 nm.

Informace o produktu

Loga třetí strany

Značka CE - Značka Evropské konformity

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod k použití: Chcete-li vložit baterie, odšroubujte kryt na konci laserového ukazovátka. Vložte 3 baterie typu LR44 tak, aby záporný pól směřoval dovnitř. Výrobek zapnete stisknutím tlačítka ON/OFF (zapnout/vypnout). Obrázek změníte otočením čočky.

Tyto informace si uschovejte pro další použití.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Balení

Jiný text o recyklaci

Likvidace: Elektrická, elektrotechnická zařízení a baterie se nesmí likvidovat s domácím odpadem. Nechte je recyklovat v místě k tomu určeném. Obraťte se na místní úřady nebo na svého prodejce ohledně informací, jak výrobek recyklovat.

Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ: UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ - VÝROBEK MŮŽE POUŽÍVAT POUZE DOSPĚLÁ OSOBA. LASEROVÝM SVĚTLEM NIKDY NESVIŤTE DO OČÍ OSOB NEBO ZVÍŘAT.
Laserové záření. Nedívejte se do paprsku.
Pokyny k bateriím.
Výměnu baterií by měla provádět dospělá osoba.
Nepoužívejte současně staré a nové baterie nebo baterie různých typů.
Používejte pouze baterie doporučeného typu nebo ekvivalentní typy baterií.
Při vkládání dodržujte správnou polaritu baterií.
Vybité baterie z výrobku vyjměte.
Nezkratujte napájecí svorky.
Baterie nevhazujte do ohně.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku