Tesco Fresh Linen osvěžovač vzduchu

Tesco Fresh Linen osvěžovač vzduchu
12,90
12,90/Kus

Popis produktu

Další informace

FSC - Mix - FSC® C138530. Z odpovědných zdrojů.
Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.

Informace o produktu

Loga třetí strany

FSC

Původ

Vyrobeno v Polsku

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha
Infolinka: 800 222 555

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha
Infolinka: 800 222 555

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečný pro životní prostředíSymboly nebezpečí
Varování

Varování
Osvěžovač vzduchu.
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Obsahuje: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, [α(E),2 β]-1-(2,6,6-tripethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbal-dehyde, 2-methylundecanal, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, citronellol, Geraniol, Hexyl salicylate, isoeugenol, linalool, Nerol.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku