• V heslech se rozlišují malá a velká písmena a musejí obsahovat minimálně 8 znaků, z toho minimálně jedno písmeno a jednu číslici.