Pronto Clean It Original Tile, Laminate & Vinyl Floors Cleaner 750ml

Pronto Clean It Original Tile, Laminate & Vinyl Floors Cleaner 750ml
104,90
139,87/l

Product Description

Marketing produktu

Rychle odstraňuje nečistoty z laminátové/vinylové podlahy a z dlaždic. Užijte si čistou, přirozeně lesklou podlahu s osvěžující vůní.

Další informace

Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Ingredients

<5% neiontové povrchově aktivní látky, <5% mýdlo, Parfémy, Limonene, Linalool, Butylphenyl methylpropional, Alpha-isomethyl ionone, Citronellol, Dimethyl glycol, Methylchloroisothiazolinoe, Methylisothiazolinone

Product Information

Loga třetí strany

Zelený bod

Preparation and Storage

Příprava a použití

Návod na použití: Rozmíchejte 2 víčka přípravku v 5 l teplé vody. Umyjte celistvé povrchy pomocí houbičky, hadru nebo mopu, neoplachujte. Reakci povrchu vyzkoušejte nejprve na malém skrytém místě.

Name and Address

Adresa distributora

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5
tel.: 225557500

Kontaktní informace

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5
tel.: 225557500
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com
www.scjproducts.info

Packaging

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 750

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Safety Information

Corrosion Hazard
Nebezpečí

Pronto® čistič na laminátovou podlahu, vinylovou podlahu a dlažby. Nebezpečí. Obsahuje: alkoholy, C13-15, rozvětvené a lineární, ethoxylované EO=8. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Používejte ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Obsahuje směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Using Product Information

While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.

If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.

Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.

This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.

Tesco © Copyright 2020

Trolley

Products you add to your trolley will appear here