Somat Rinser Dishwasher for Dishes 750ml

Somat Rinser Dishwasher for Dishes 750ml
79,90
106,53/l

Offer

Product Description

Marketing produktu

Leštidlo Somat s efektem rychlého schnutí poskytuje zářivý lesk vašemu nádobí, zabraňuje vzniku šmouh a zaschlých kapek vody a zaručí extra suchý efekt. Zejména na plastovém nádobí.

Ingredients

5-15% neiontové povrchově aktivní látky, Parfémy (limonene), Konzervační činidla (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone)

Product Information

Loga třetí strany

Zelený bod

Preparation and Storage

Příprava a použití

Určeno pouze pro myčky na nádobí. Otevřete uzávěr oplachovače vytažením nahoru a naplňte dávkovač oplachovače po rysku nebo dávkujte množství dle návodu Vaší myčky.

Skladování

Uchovávejte při teplotě +5°C až +40°C. Spotřebujte nejlépe do 2 let od data výroby.

Name and Address

Adresa výrobce

Henkel Srbija d.o.o.
Ul. Bulevar Oslobođenja 383
11000 Beograd
Srbsko
E-mail: info@rs.henkel.com
Tel: 011 2072 200
www.henkel.rs

Adresa distributora

HENKEL ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel.: +420-220-101-101
www.henkel.cz

Kontaktní informace

HENKEL ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel.: +420-220-101-101
www.henkel.cz

Packaging

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 750

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Safety Information

Corrosion Hazard
Nebezpečí

Oplachovač do myček na nádobí. Nebezpečí. Obsahuje Alkoholy, C12-14, ethoxylované. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Using Product Information

While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.

If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.

Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.

This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.

Tesco © Copyright 2020

Trolley

Products you add to your trolley will appear here