Vanish Šampón na ruční čištění koberců 500ml

Vanish Šampón na ruční čištění koberců 500ml
104,90
209,80/l
Akce

Popis produktu

Marketing produktu

Vanish šampón - Čistota a svěžest - ruční čištění koberců - velké plochy - 5x silnější v odstraňování nečistot* pro déle trvající svěžest. Lepší v odstranění do hloubky zanesené špíny i prachu a v neutralizaci zápachu díky složkám Acti-Fresh, které zanechají velké kobercové plochy skutečně čisté a svěží po delší dobu.

*oproti samotnému vysávání.

Šampón - ruční čištění koberců

Složení

Méně než 5 %: kyslíkové bělicí činidlo, aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, polykarboxyláty, parfém, barvivo

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod k použití - viz vnitřní strana.

Rady k použití
- Vždy si zkontrolujte stálost barev aplikací malého množství šampónu na skrytém či méně viditelném místě koberce.
- Používejte jenom pěnu, nadměrné nasáknutí koberce může způsobit vznik skvrn nebo sražení koberce.
- Před vysáním nechte koberec vyschnout.
- Nepřemokřete.
- Nepoužívejte na brokát, samet nebo materiály určené pouze k suchému čištění.
- Nepoužívejte do čistících strojů, použijte Vanish šampón na strojní čištění.

1. Vysávání.
2. Vytvořte pěnu.
3. Rovnoměrně naneste pěnu.
4. Nechte uschnout.
5. Vysávání.

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Polsko

Adresa distributora

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3

Kontaktní informace

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
tel (také tel. číslo pro poskytování datových listů pro zdravotnické pracovníky): +420 227 110 111
consumer_cz@rb.com
www.rbeuroinfo.com

Balení

Informace o recyklaci

Obal - Plast - Běžně recyklovaný

Jiný text o recyklaci

Použitý obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu! Obal předejte k recyklaci až po úplném vyprázdnění.

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 500

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

VAROVÁNÍ

Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Pokud kůže po kontaktu s přípravkem zbělá, nepodléhejte panice. Bělicí efekt je dočasný a vratný. V případě postříkání okamžitě postižené místo důkladně opláchněte vodou. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic. Nesměšujte s jinými výrobky.

Nebezpečné látky: peroxid vodíku, sulfonové kyseliny, C14-17-sek.alkan, sodné soli, sírová kyselina, mono-C12-16-alkylestery, sodné soli.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2019

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku