Perwoll Sport Active Care prací prostředek 45 praní 2,7l

Perwoll Sport Active Care prací prostředek 45 praní 2,7l
299,90
111,07/l

Popis produktu

Marketing produktu

Speciální prací prostředek na sportovní oblečení.

Další informace

Odstraňte obsah / obal podle vnitrostátních předpisů.

Složení

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, Enzymy, Parfémy (amyl cinnamal, citronellol, hexyl cinnamal, limonene, linalool), Konzervační činidla: benzisothiazolinone, methylisothiazolinone

Informace o produktu

Loga třetí strany

A.I.S.E., Zelený bod

Skladování a použití

Příprava a použití

Při výběru pracího programu dbejte doporučení uvedeného na visačce vašeho oblečení. Pokud perete jemné prádlo v automatické pračce, neplňte ji nikdy více než z jedné poloviny. Nepoužívejte na vlněné a hedvábné textilie. Před použitím protřepejte.

Dávkování viz obal.

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby.

Název a Sídlo

Adresa výrobce

Henkel Central Europe Operations GmbH
1030 Wien
Erdbergstrasse 29
Rakousko

Adresa distributora

HENKEL ČR, spol. s r. o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel. + 420 220 101 101
email: info@henkel.cz
www.perwoll.cz
www.henkel.com

Kontaktní informace

HENKEL ČR, spol. s r. o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel. + 420 220 101 101
email: info@henkel.cz
www.perwoll.cz
www.henkel.com

Balení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 2.7

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Litry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečí
Varování

Prací prostředek. Varování. Může vyvolat alergickou kožní reakci 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku