Go for Expert Active Cleaning kostky do nádrže WC 4 x 50g

Go for Expert Active Cleaning kostky do nádrže WC 4 x 50g
49,90
249,50/kg

Popis produktu

Kostka na čištění toalety.

Složení

15 % nebo více, avšak méně než 30 %: aniontové povrchově aktivní látky, Méně než 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, Parfémy, Limonene, Hexyl cinnamal, Butyl methylpropional, Citronellol, Citral, Geraniol

Informace o produktu

Původ

Vyrobeno v Polsku

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod na použití: Před použitím sloupněte z tablety etiketu s informacemi. Neodstraňujte fólii - rozpustí se ve vodě. Tabletu vložte do nádobky na opačné straně přívodu vody. Jakmile je voda opět čirá, použijte novou tabletu.

Skladování

Skladujte v suchu, chraňte před teplem. Spotřebujte do: 2 let od data výroby uvedeného na obale.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Kontaktní informace

Tesco Stores ČR a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Infolinka: 800 222 555

Balení

Jiný text o recyklaci

Odstraňte obsah/obal ve sběrném dvoře

Počet jednotek (v balení)

Počet kusů - 4

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 50

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Gramy

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

NEBEZPEČÍ
Kostka na čištění toalety.
Obsahuje: benzensulfonovou kyselinu, C10-13-alkyl deriváty, sodné soli.
Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Obsahuje Limonene. Může vyvolat alergickou reakci.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku