Air Wick Beach Escapes osvěžovač vzduchu Maui mangové šplíchnutí 250ml

Air Wick Beach Escapes osvěžovač vzduchu Maui mangové šplíchnutí 250ml

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Tento produkt bude odstraněn z vaší objednávky

Popis produktu

Marketing produktu

Nechte se odnášet pryč na vlnách a užijte si dechberoucí pocit výhledu z pláže ostrova Maui. Představujte si, jak se tříští třpytivé vlny, zatímco se ve vzduchu vznáší vůně tropické směsi šťavnatého manga a čerstvé broskve.

Osvěžovač vzduchu - Maui mangové šplíchnutí.

Informace o produktu

Loga třetí strany

Zelený bod

Původ

Vyrobeno v UK

Skladování a použití

Příprava a použití

Výrobek držte ve vzpřímené poloze směrem od těla. Stiskněte rozprašovač a sprejujte doprostřed místnosti.

Skladování

Spotřebujte do 2 let od data výroby na obale.

Název a Sídlo

Adresa distributora

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3

Kontaktní informace

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
tel.: +420 234 147 096
consumers_cz@rb.com

Balení

Jiný text o recyklaci

Recyklujte pouze prázdný obal

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 250

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Hořlavý
Nebezpečí

Air Wick osvěžovač vzduchu - Maui mangové šplíchnutí.
UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze v souladu s pokyny. Úmyslné zneužití záměrným koncentrováním a inhalací obsahu může být škodlivé nebo smrtelné. Sprej nevdechujte. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. K teplotním extrémům může docházet v motorových vozidlech a v blízkosti trub a krbů. Nestříkejte v blízkosti elektrických topidel, zdrojů tepla nebo spuštěných elektrických spotřebičů. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Nepropichujte ani nespalujte ani po použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Příprava a použití

Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.

I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.

Tesco © Copyright 2020

Košík

Tady uvidíte položky přidané do košíku