Lanza Expert White Washing Powder 60 Wash 4.5kg

Lanza Expert White Washing Powder 60 Wash 4.5kg

This product is unavailable

This product is unavailable

Product Description

Vlastnosti

Čistota a svěžest, Efektivní již při 30°C, Zářivá bělost

Marketing produktu

Lanza dodá vašemu prádlu čistotu, která není jen vidět, ale i cítit. Nová Lanza Expert Bílá udrží vaše prádlo zářivě bílé díky obsahu CMC (karboxymethylcelulózy), která:
1) Pomáhá zabránit zašednutí vašeho bílého prádla při každém praní,
2) Chrání prádlo před znečištěním v průběhu pracího procesu.

Lanza Expert Bílá
Expert na čistotu a zářivou bělost vašeho prádla.

Lanza doporučuje:
Pro omezení rizika poškození tkanin snižte teplotu praní z 60°C na 30°C. Lanza Expert je účinná již při 30°C.

Nyní vystačí 1kg prášku na 13 praní, dříve to bylo pouze na 10 praní!

Nové složení Lanza Expert obsahuje více aktivních látek, díky kterým lze použít méně pracího prášku pro dosažení stejných výsledků jako dříve.
Méně prášku, stejný prací účinek.

Marketing značky

K odstranění i těch nejodolnějších skvrn přidejte do vašeho praní Vanish.

Na jemné tkaniny použijte Woolite.

Chcete-li mít pračku stále čistou a chráněnou před vodním kamenem, použijte Calgon.

Další popis

Více informací o složení na www.rbeuroinfo.com.

Prací prášek

Ingredients

15-30% zeolity, 5-15% aniontové povrchově aktivní látky, kyslíkové bělící činidlo, <5% neiontové povrchově aktivní látky, optické zjasňovače, polykarboxyláty, enzymy, parfém, citronellol, alfa-hexylcinnamaldehyd, 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal

Product Information

Loga třetí strany

Zelený bod

Preparation and Storage

Příprava a použití

Doporučené dávkování na 4,5kg náplně pračky (standardní náplň pračky) viz obal.

V případě praní v automatické pračce nasypte požadovanou dávku prášku do hlavního dávkovače pracího prostředku. V případě ručního praní nechte prášek rozpustit ve vodě a poté prádlo důkladně vymáchejte. Není vhodné pro vlnu a hedvábí! Při praní dodržujte doporučení výrobce dané textilie.

Name and Address

Adresa výrobce

Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Polsko

Adresa distributora

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3

Kontaktní informace

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
tel. (také tel. číslo pro poskytování datových listů pro zdravotnické pracovníky): +420 227 110 111
consumers_cz@rb.com

Packaging

Jiný text o recyklaci

Použitý obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu! Odpad předejte k recyklaci až po jeho důkladném vyprázdění.

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 4.5

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Kilogramy

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Safety Information

Warning Hazard
Varování

Lanza. Prací prášek na bílé prádlo.
VAROVÁNÍ
Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Po použití si umyjte ruce.

Using Product Information

While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.

If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.

Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.

This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.

Tesco © Copyright 2020

Trolley

Products you add to your trolley will appear here