Finish Dishwasher Cleaner 2 x 250ml

Finish Dishwasher Cleaner 2 x 250ml
114,90
229,80/l

Offer

Product Description

Vlastnosti

Super cena, Účinný na mastnotu a vodní kámen

Marketing produktu

Den za dnem se ve filtru, trysce a potrubí vaší myčky tvoří vodní kámen a hromadí mastnosta. Díky přípravku Finish čistič myčky zajistěte své myčce nádobí až o 100 % lepší vyčištění*. *Od mastnoty a vodního kamene. V porovnání s mytím za použití pouze Finish All in 1 Max tablet na mytí nádobí, 65 °C Universal program, tvrdost vody 16° dH.

Čistič myčky.

Ingredients

5 % nebo více, avšak méně než 15 % neiontové povrchově aktivní látky, Dále obsahuje parfém

Product Information

Původ

Vyrobeno v EU

Preparation and Storage

Příprava a použití

Způsob použití:
1. Odstraňte nálepku, ne víčko.
2. Umístěte vzhůru nohama do spodního košíku.
3. Používejte, když je myčka prázdná. Spusťte program s minimální teplotou 65 °C.

Vhodné pro všechny myčky nádobí. Nepřidávejte mycí prostředek.

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Name and Address

Adresa distributora

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3

Kontaktní informace

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
tel.: +420 234 147 096
consumers_cz@rb.com

Packaging

Počet jednotek (v balení)

Počet kusů - 2

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 250

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Safety Information

Corrosion Hazard
Nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Nebezpečné složky: Isotridekanol, ethoxylovaný. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Using Product Information

While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.

If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.

Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.

This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.

Tesco © Copyright 2020

Trolley

Products you add to your trolley will appear here