ALEX Extra Care Cleaner with Orange Flavor 750ml

ALEX Extra Care Cleaner with Orange Flavor 750ml
74,90
99,87/l

Offer

Product Description

Vlastnosti

Laminátové plovoucí podlahy, S lanolinem, Přírodní ochrana, Přirozený vzhled, Ochrana proti vlhkosti, Každodenní použití, Respektuje povrchy, Impregnuje, Přírodní vzhled

Marketing produktu

Čistič extra péče čistí, ošetřuje a chrání všechny typy laminátových a korkových podlah. Zabraňuje jejich vysoušení, které způsobuje vznik spár. Poskytuje ochranu proti skvrnám, vlhkosti a opotřebení. Udržuje přirozený vzhled podlah a moderního nábytku. Zanechává svěží a příjemnou pomerančovou vůni.

99 % přírodní ochrany*.

*Exkluzivní složení - 99 % složek je přírodního původu, jako např. lanolin.

Čistič extra péče

Ingredients

<5% aniontové povrchově aktivní látky, <5% mýdlo, 2-methyl-4-isothiazolin-3-on, pyrithion sodný, benzisothiazolinon, parfémy (d-limonen, linalool)

Product Information

Loga třetí strany

Zelený bod

Původ

Vyrobeno v ČR

Preparation and Storage

Příprava a použití

Návod na použití
1. Přidejte 2 víčka prostředku do kýble naplněného do poloviny vodou.
2. Mop před použitím řádně vyždímejte.
3. Vytřete podlahu jako obvykle.

Pro čištění a ošetřování nábytku a ploch rozmíchejte přípravek v kýblu v poměru 1 víčko na každý litr vody.

Name and Address

Adresa výrobce

AC Marca Czech Republic s.r.o.
Jana Čermáka 124
282 01 Přišimasy

Kontaktní informace

AC Marca Czech Republic s.r.o.
Jana Čermáka 124
282 01 Přišimasy
+420 312 301 311
infocz@acmarca.com
www.alexcistota.cz

Packaging

Informace o recyklaci

Láhev - Plast - Běžně recyklovaný

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 750

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Safety Information

Warning Hazard
Varování

Varování: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P302+P352 PŘI STYKU KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí. Vyhledejte lékařskou pomoc. Nepožívat.

Using Product Information

While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.

If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.

Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.

This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.

Tesco © Copyright 2020

Trolley

Products you add to your trolley will appear here