Sazka Maxi Black Pearl 203

Sazka Maxi Black Pearl 203
200,00
200,00/Kus

Product Description

Vlastnosti

Hlavní výhra 10 000 000 Kč, Setři a vyhraj

Marketing produktu

Maxi černá perla 203 - 3. emise.

Rodina černých perel se rozrůstá, má luxusní nový přírůstek: Maxi černou perlu  -  los se šancí na zpětinásobení výhry v případě nalezení symbolu perly pod stírací vrstvou. Hlavní výhra 10 000 000 Kč už stojí za pokus. Potěšte sama sebe a nikdy nepřestávejte snít.

Zákaz prodeje produktů osobám mladším 18 let.

Stírací los.

Preparation and Storage

Příprava a použití

1. Los obsahuje dvě hrací pole krytá neprůhlednou stírací vrstvou, která jsou označena jako Hra 1 a Hra 2.
Hra 1 - horní část hracího pole je označena jako Výherní čísla a dolní část jako Vaše čísla. Po setření stírací vrstvy hracího pole se v části nazvané Výherní čísla objeví 5 výherních čísel a v části nazvané Vaše čísla se objeví herní symboly, které představují čísla nebo symbol černé perly. Pod herními symboly jsou uvedeny částky. Pokud se kterékoli číslo uvedené v části pole nazvané Vaše čísla shoduje s některým výherním číslem, sázející vyhrává částku uvedenou pod tímto číslem. Pokud sázející najde pod stírací vrstvou symbol černé perly, vyhrává pětinásobek částky uvedené pod ní.
Hra 2 - po setření stírací vrstvy hracího pole se objeví 6 řádků. V každém řádku se objeví dva herní symboly a výherní částka. Pokud sázející nalezne v řádku dva stejné symboly, vyhrává částku uvedenou v tomto řádku.
2. V hracích polích jsou kromě herních symbolů vytištěny v rámečcích dvě sady čísel a popisky, které slouží ke kontrole losu, zda je výherní či nevýherní. Tyto validační symboly a popisky nejsou herními symboly ani výherní částkou a nemají vliv na uplatnění výhry.
3. Celkem je vydána emise 2 000 000 kusů losů okamžité loterie. Každý los je identifikován 13místným číslem, ve kterém je obsaženo číslo emise, číslo balíčku a pořadové číslo losu v balíčku. Cena losu okamžité loterie činí 200 Kč. Herní jistina činí 400 000 000 Kč. Částka určená na výhry (výherní jistina) činí 67 % z herní jistiny, tj. 268 000 000 Kč při celkovém počtu 731 341 výherních losů. Na jednom losu je možné vyhrát od 1 do 20 souběžných výher. Předmětem výhry v okamžité loterii jsou peněžní prostředky.
4. Nárok na výhru uplatníte předložením losu prodejci ke kontrole. Při výplatě výhry vám prodejce odebere výherní los a vyplatí výhru. Nevyplatí-li provozovatel výhru bezprostředně, je povinen vyplatit ji nejpozději do 60 dnů od uplatnění nároku na výhru. Reklamaci výhry je možné uplatnit na kterémkoli prodejním místě. Když je reklamací zjištěno, že los nebyl předán řádným způsobem do prodeje (byl odcizen, poškozen, neoprávněně upravován) nebo již byla na tento los výhra vyplacena, nevzniká nárok na výhru.
5. Prodej losů končí 31. 3. 2021. Výhry neuplatněné do 31. 3. 2022 propadají ve prospěch loterie.
6. Výplatu výher do 1 000 Kč provádí každý prodejce, vyšší výhry se vyplácejí ve vybraných sběrnách nebo v sídle provozovatele. Výplata výher se řídí herním plánem.
7. Tato okamžitá loterie je provozována na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR o udělení základního povolení k provozování loterií ve správním řízení vedeném pod sp. zn. MF 35535/2016/34 v platném znění a její provozování se řídí v plném rozsahu herním plánem, který je k dispozici u všech prodejců losů a na www.sazka.cz. Provozovatelem loterie je SAZKA as., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 190 93, zápis u Obchodního rejstříku Městského soudu v Praze dne 28. 11. 2001, oddíl B, vložka 7424, IČ: 26493993, DIČ: CZ699003312.

Name and Address

Adresa výrobce

SAZKA a.s., se sídlem Praha 9
K Žižkovu 851
PSČ 190 93
Infolinka: 26612 1212
e-mail: info@sazka.cz
www.sazka.cz

Kontaktní informace

SAZKA a.s., se sídlem Praha 9
K Žižkovu 851
PSČ 190 93
Infolinka: 26612 1212
e-mail: info@sazka.cz
www.sazka.cz

Using Product Information

While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.

If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.

Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.

This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.

Tesco © Copyright 2020

Trolley

Products you add to your trolley will appear here